Dokumentoj de TEĴA transdonitaj por registriĝo

La 2-an de oktobro en la ankoraŭ neoficiala sidejo de TEĴA en Vilno kunvenis deko da litovaj esperantistoj-ĵurnalistoj. Oni pritraktis la kontaktojn de TEĴA kun Litova Ĵurnalista Asocio kaj Litova Esperantista Ĵurnalista Asocio kaj informiĝis pri lastaj okazaĵoj ĉirkaŭ la asocio.

Oni eksciis, ke la dokumentoj de TEĴA (la Statuto kaj la Protokolo de la fonda – fakte refonda – kunveno) ĵus estis transdonitaj al Litova Notaria Kortumo, kiu konsentis okupiĝi pri la enregistraj aferoj.

Momente TEĴA havas jam 94 membrojn el 38 landoj. La lastaj aliĝoj estis du el Germanio kaj unu el Pakistano (nova lando). Povas estis, ke ankoraŭ ĉi-jare la asocio povos gratule akcepti sian 100-an membron.

TEĴA principe interkonsentis kun kompetenta entrepreno pri nemultekosta, sed bonkvalita produktado de membrokarto kun persona foto. La membrokarto dorsflanke enhavos la nomon de nia organizaĵo krom Esperanto ankaŭ en ĉiuj oficialaj lingvoj de UN.

Ĉiuj membroj de TEĴA, kiuj deziros ricevi la membrokarton devos sendi al la sekretario sian foton en elektronika formo kaj antaŭpagi la karton. Tamen ne eblas mendi la karton, antaŭ ol estos preta la definitiva emblemo de TEĴA, kaj la asocio havos bankan konton - do nur post la oficiala registriĝo de la asocio.

Pri la fasonado de la emblemo de TEĴA konsentis senpage okupiĝi la Arta Akademio de la havenurbo Klajpeda. Oktobre okazos studenta konkurso pri la emblemo.

Lige al la Europa tago de lingvoj la prezidanto de TEĴA, Audrys Antanaitis, en sia radioelsendo Avilys (Abelujo) dum pli ol duonhoro paroligis ĉefon de la universitata katedro pri instruado de litova lingvo d-rino Meilute Ramoniene kaj Vytautas Šilas (kiel redaktoro de Litova Stelo) pri la litova lingvo kaj instruado de fremdaj lingvoj. Estis okazo prezenti Esperanton kaj rekomendi la ideon, ke la unua fremdlingvo estu ne la angla, kiel nun, sed Esperanto.

Membra ensaluto

© 2008-2012 TEĴA