Ĝenerala kunveno en Roterdamo

Dum la Roterdama UK okazos du kunsidoj de la ĝenerala kunveno de TEĴA. La unua: la 21-an de julio (lunde) je 16.30-18.00 en salono Privat. La dua: la 22-an de julio (marde) je 17.15-18.00 en salono Cseh. Mi tre invitas ĉiujn membrojn aktive partopreni la kunsidojn. Sube estas la tagordo de la kunveno.Audrys Antanaitis
Prezidanto de TEĴA


Tagordo de ĝenerala (fonda) kunveno de TEĴA

  1. Informo pri decidoj de Vilna ĵurnalista kongreso kaj agado de elektita estraro.
  2. Akcepto de la Statuto de TEĴA.
  3. Konfirmo de la estraro de TEĴA kaj elekto de vicprezidanto de TEĴA.
  4. Akcepto de la reglamento de TEĴA.
  5. Financaj demandoj.
  6. Proponoj pri membrokarto de TEĴA-ano.
  7. Proponoj pri emblemo de TEĴA.
  8. Rekomendoj por la unua agadjaro de TEĴA kiel jura persono.
  9. Kromaj demandoj.

Membra ensaluto

© 2008-2012 TEĴA