Membrokunveno aprobis la novan statuton de TEĴA

La ĝenerala (formale fonda) kunveno de TEĴA okazis dum la universala kongreso en Roterdamo la 21-an kaj 22-an de julio. Dum la unua kunventago ĉeestis iom pli ol dudek membroj de la asocio, dum la dua kunventago iom malpli ol dudek. (Precizaj ciferoj aperos en la protokolo, kiu ankoraŭ esas preparata.)

Unue la prezidanto de TEĴA, Audrys Antanaitis, informis pri la decidoj de la Vilna ĵurnalista kongreso, kaj pri la plano de TEĴA iĝi jura persono en Litovio. La registriĝo de TEĴA en Litovio signifos ankaŭ, ke TEĴA iĝos la unua internacia organizaĵo, kiu havos sian ĉefan sidejon en Litovio.

La ĝenerala sekretario, Vytautas Šilas, rakontis, ke TEĴA jam havas 78 membrojn en 32 landoj. El la membroj preskaŭ 40 ĉeestas la Universalan Kongreson, sed ne ĉiuj povis ĉeesti la kunsidon.

La ĉefa punkto de la kunsido estis la akcepto de la nova statuto de TEĴA. Kelkaj ĉeestantoj opiniis, ke estis tro malmulte da tempo por la pritrakto de la nova statuto, sed Vytautas Šilas klarigis, ke la akcepto de la statuto urĝas por ke la laboro pri la registriĝo de la asocio povu antaŭeniri laŭplane, kaj ke eblos ĝin poste perfektigi ĝis la sekva membrokunsido, okazonta en 2009. Post iom da diskuto pri apartaj punktoj de la projekto, la kunsido per 24 voĉoj por, 2 kontraŭ kaj 2 sindetenoj akceptis la novan statuton.

La diskuto pri la statuto daŭris en la dua kunsidtago. Oni decidis starigi redaktan komisionon, kiu havu la rajton fari redaktajn ŝanĝojn en la teksto de la statuto laŭ la proponoj lasitaj dum la kunsidoj, kaj laŭ eventualaj postuloj de la registra instanco en Litovio. La redaktan komisionon eniris Audrys Antanaitis, Vytautas Šilas kaj Kalle Kniivilä.

Estis ankaŭ elektita nova ano al la estraro de TEĴA, Gabriela Kosiarska. Ŝia unuavica tasko estos reprezenti la asocion en kontaktoj kun la organizantoj de la venontjara Universala Kongreso en Bjalistoko. Kalle Kniivilä estis elektita vicprezidanto de TEĴA.

La membrokunveno ankaŭ decidis, ke TEĴA ellaboru membrokarton similan al la membrokartoj de naciaj ĵurnalistaj organizaĵoj, kaj ke dezirantoj povu mendi tian membrokarton kontraŭ la produktokostoj.


Pli pri la temo:

Membra ensaluto

© 2008-2012 TEĴA