La kongresa kuriero pri la TEĴA-kunsido

En numero 7 de la kongresa kuriero de la Bjalistoka aperis kritika artikolo pri la TEĴA-kunsido. Ni republikigas la kompletan tekston de la artikolo. Ĉiuj numeroj de la kongresa kuriero elŝuteblas en la retejo de UEA.

TEĴA-kunsido

La kunveno de la ĵurnalista asocio TEĴA evoluis laŭ la rutina maniero, tamen kun aparta uverturo. La prezidanto Audrys Antanaitis komence solene disdonis la ĵus elfaritajn membrokartetojn, t. e. ĵurnalistajn identigilojn.

Poste li prezentis la ĝisnunajn atingaĵojn de TEĴA:
1. agnoskon kiel jura persono en Litovio,
2. ekhavon de sidejo,
3. posedon de propra sigelo,
4. instalon de bankkonto.

Vice la sekretario Ŝilas Vytautas aldonis superrigardon pri la membraro (110 / 38 landoj), pri la rilato al UEA (ne aliĝinta, sed kunlaboranta membro) kaj pri la rilato al internaciaj ĵurnalistaj asocioj kaj pri planoj pri seminarioj kaj konferencoj. La vicprezidanto Kalle Kniivilä informis pri la retpaĝo (tejha.org) kaj la manieroj uzi ĝin.

En la parto “proponoj kaj diskutoj” oni konkludis jene:
a) ŝanĝo de la Etika kodo ĵurnalista: rifuzita,
b) membrokotizo: ne enkondukota, sed la plilongigo de la glumarko sur la membrokartetoj kostas aktuale 10 EUR,
c) rezolucio pri leĝo pri protektado de infanoj en Litvio: akceptita.

La lasta punkto, aparta finalo, provokis ardan, eĉ ĥaosan diskutadon. Fine de la TEĴA-kunveno la vicprezidanto eltiris el sia sako rezolucion pri leĝo pri protekto de infanoj en Litovio kaj proponis (se mi bone komprenis), ke TEĴA intervenu kontraŭ tiu ĉi leĝo en tiu lando. Preskaŭ neniu konis la tekston, tamen la estraro aŭdacis peti voĉojn por aŭ kontraŭ.

Temas pri la diskutado, cetere multalanda, ĉu la protektado de infanoj kontraŭ pornografio limigas la liberecon de ĵurnalistoj (diru: retuzantoj). Mi tie ĉi ne volas cerbumi pri la fakto. Sed ĉagrenas, ke en tiu kunveno unu homo trudis politikan temon al malforta Esperanta grupo. Tio estas almenaŭ malafablaĵo. Sed stulteco estas la devigo al la li- tovoj interveni propralande en iu jura kazo kaj damaĝi la akiritan publikan agnoskon. Kaj orgojlo estas opinii, ke la rezolucio ion rezultigos.

Decidi nur povas homoj informitaj kaj konsciaj pri la temo kaj la sekvoj. Kaj ne en malgrandega rondo (11 por, 8 kontraŭ el 110 membroj), kaj haste kvin minutojn post la indikita fino de la kun- veno. Tia ne povas funkcii la demokratio. Kaj tion devus scii aparte ĵurnalistoj!

Franz-Georg

Rezolucio de la jarkunveno de TEĴA

Ĉi tiu teksto de rezolucio estis principe akceptita de la membrokunveno de TEĴA la 30-an de julio 2009, kune kun la redaktopropono de Barbara Pietrzak, laŭ kiu la rezolucio aldone emfazu la fakton, ke TEĴA subtenas la liberecon de esprimado en ĉiuj landoj.

Dum sia jarkunveno en Bjalistoko la 30-an de julio 2009 Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio, la sola internacia ĵurnalista asocio kies ĉefsidejo troviĝas en Litovio, diskutis la novan leĝon pri protektado de infanoj de malbona influo de publikaj informoj.

Membrokunveno en Bjalistoko la 30-an de julio

Ĵaŭde la 30-an de julio, en la Bjalistoka Universala Kongreso de Esperanto, okazos la membrokunveno de Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio. Sube ni prezentas la tagordon de la kunveno.

LA TAGORDO
1.Registrigo. Enmanigo de membrokartoj;
2.Raporto de la Estraro;
3.Pridiskuto de ŝanĝoj en Etika kodo de teĵano. Voĉdonado por la Etika kodo;
4.Pridiskuto de proponataj eroj por la agoprogramo de TEĴA;
5.Decidoj pri aliĝa kaj membrokotizo (por estonta agoperiodo);
6.Aliaj demandoj.

Ĉiuj forestantaj membroj de TEĴA povas sendi (elektronpoŝte au skribe – pere de iu partoprenonto) sian konsideron pri diskutotaj demandoj au proponojn por ĉies pridiskuto. Tiujn membrojn ni enkalkulos en kvorumon de ĉestantoj de la kunveno.

Al partoprenontoj ni diras – ĝis la!, al ceteraj – fartu sukcese!

Audrys Antanaitis, prezidanto
Vytautas Ŝilas, ĝenerala sekretario

P.S. la e.p. adresoj:
audrys@ziniur.lt (prezidanto)
kalle@kniivila.net (viceprezidanto)
litovastelo@takas.lt (ĝenerala sekretario)

Propono: TEĴA postulu modifon de litovia leĝo

Propono de la vicprezidanto de TEĴA por la konsidero de la membrokunveno okazonta en Bjalistoko la 30-an de julio, ekde la 9-a horo, en salono Fighiera-Sikorska.

La 14-an de julio 2009 la majoritato en la Litovia parlamento, spite la kontraŭstaron de la prezidento, multaj sociaj organizaĵoj kaj liberalaj partioj, aprobis novan redakton de leĝo por "protekti infanojn de la malbona influo de publikaj informoj". Pli frue, la 26-an de junio, la tiama prezidento de Litovio, Valdas Adamkus, provizore haltigis la leĝon per sia vetoo.

La nova leĝo estas kritikata de la ĉefaj internaciaj homrajtaj organizaĵoj, interalie Amnestio Internacia kaj Human Rights Watch. Aparte forte homrajtaj organizaĵoj kondamnis la malpermeson ”agiti” por samseksamaj rilatoj, sed ankaŭ multaj aliaj eroj de la leĝo facile povas esti interpretataj en maniero, kiu forte limigus la liberecon de esprimado en amaskomunikiloj.

La nova prezidento de Litovio, Dalia Grybauskaitė, tre kritike sintenas al la leĝo en ties nuna formo. La 21-an de julio ŝi starigis laborgrupon, kies celo estas ellabori proponojn por modifi la leĝon.

La prezidentan laborgrupon partoprenas interalie Dainius Radzevičius, la prezidanto de Litovia Unuiĝo de Ĵurnalistoj. Dainius Radzevičius siatempe ĉeestis kaj alparolis la unuan kongreson de esperantistaj ĵurnalistoj en la sidejo de la Litovia parlamento. Post la aprobo de la nova leĝo li publike komentis la leĝon, nomante ĝin "absurda", kaj mirante, kiel eblus ĝin apliki.

Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio estas la sola internacia ĵurnalista organizaĵo registrita en Litovio. Laŭ sia statuto TEĴA devas obei la leĝojn de Litovio.

Se la nova leĝo ekvalidos en sia nuna redakto, povus principe iĝi malpermesite en la retejo de TEĴA ekzemple montri foton de la eventuala malkonstruado de la Centra Oficejo de UEA (punkto 2) aŭ publikigi kuirrecepton de grasa manĝaĵo (punkto 18).

Ĉar la nova leĝo povas rekte limigi la funkciadon de TEĴA, kaj ĉar TEĴA kiel ĵurnalista organizaĵo laboru por la libereco de la amaskomunikiloj, la asocio adresu rezolucion al la laborgrupo starigita de prezidanto Dalia Grybauskaitė, petante, ke la leĝo estu modifita tiel, ke la libereco de la esprimado kaj de la amaskomunikiloj en Litovio restu garantiata, laŭ la internaciaj interkonsentoj al kiuj Litovio aliĝis.

Kalle Kniivilä
Vicprezidanto de TEĴA

Aldonaĵo: Kelkaj alineoj el la koncerna leĝo

Artiklo 1. Celo de la leĝo
Ĉi tiu leĝo starigos kriteriojn por publikaj informoj, kiu povas havi malbonan influon al la mensa sano, la fizika, intelekta aŭ morala evoluo de neplenkreskuloj, la procedurojn por ties disvastigo, kaj la rajtojn, devojn kaj juran respondecon de la produktantoj, disvastigantoj kaj partoprenantoj, ĵurnalistoj kaj institucioj reguligantaj ties aktivecojn.
/---/
Artikolo 4. Publikaj informoj kiuj havas malbonan efikon al la evoluo de neplenkreskuloj
1. Publikaj informoj kiuj havas malbonan efikon al la mensa sano, la fizika, intelekta aŭ morala evoluo de neplenkreskuloj, estu konsiderata informoj:
/---/
2) kiuj montras intencan difektadon aŭ detruadon de posedaĵoj;
/---/
4) kiuj estas erotikaj en sia naturo: kiam seksa deziro estas vekata, seksa interrilatado estas subkomprenata, seksa interrilatado aŭ ties imitado aŭ alia seksa ĝuigo, seksorganoj kaj seksrilataj aĵoj estas montrataj;
5) kiuj kaŭzas timon aŭ hororon;
6) kiuj kuraĝigas vetludon, kuraĝigas kaj sugestas partoprenadon en hazardludoj, loterioj kaj aliaj ludoj kiuj ŝajnas proponi facilan gajnon;
/---/
10) kiuj rilatas al la ŝajnigado de krima aktivado;
11) kiuj konsistigas mokadon de persono;
/---/
13) kiuj montras supernormalajn fenomenojn, donante la impreson, ke tiuj fenomenoj estas veraj;
14) kiuj agitas por samseksamaj, ambaŭseksamaj kaj poligamiaj rilatoj;
15) kiuj tordas familiajn rilatojn, mokas ties valorojn;
16) en kiuj obscena lingvaĵo, vortoj kaj gestoj estas uzataj;
/---/
18) kiuj antaŭenigas malbonajn kutimojn de manĝado kaj higieno, de fizika neaktiveco;
19) kiuj montras seancon de hipnozo.
/---/
2. Disvastigo de informoj, al kiuj almenaŭ unu el la ĉi-supraj kriterioj en paragrafo 1 aplikeblas, estu malpermesita aŭ limigita.

(Tradukita de kk laŭ angla traduko)

Iniciatoj kaj sinproponoj bonvenas

Antaŭ unu jaro en Vilno, dum la unua mondkongreso de esperantistaj ĵurnalistoj kun pli ol 180 aliĝintoj el 37 landoj, estis iniciatita la refondo de Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio TEĴA. Formale la asocio estis refondita en Roterdamo, en julio 2008. En Roterdamo estis ankaŭ aprobita la nova statuto de TEĴA.

Nun eblas mendi la membrokarton de TEĴA

La firmao, kiu okupiĝas pri nia membrokarto, faris lastajn ŝanĝojn responde al rimarkoj, faritaj de niaj estraranoj. Finfine venis la ŝtupo, kiam ĝi produktos la unuajn 10-20 mebrokartojn. La unuaj (n-roj 003 – 020) estos liveriraj al tiuj, kiuj unuaj:

- Plenigos la retan mendilon kaj alŝutos sian foton, (en formato JPG, ne malpli ol 0,6 Mb aŭ 1300x980 bilderoj)

- Enpagos 10 € al banka konto de TEĴA. La sumo 10 € devus plene kovri la produktadon kaj registritan sendon de la karto (se ne necesos sendi, la resto iom plenigos la Asocian kason). Por malgrandigi bankkostojn estas rekomendinde, ke kelkaj samlandaj TEĴA-anoj sendu la pagon kune).

Kartojn de UK-anoj, anstataŭ sendi perpoŝte, mi volus venigi al la Bjalistoka UK, por disdono tie. Ili do nur antaŭmendu la kartojn, sed pagu surloke, en UK.

NIAJ BANKAJ DATENOJ
1. Titolo de ricevonta organizaĵo: Tutmonda Esper- Ĵurnalista Asocio (en la fenestreton de banka formularo komputile ne eniris plena nomo de nia organizajxo, tial aperis la mallongigo Esper- anstataŭ Esperantista; en paperaj dokumentoj aperas la plena nomo)
2. Adreso de TEĴA: Jankiskiu g. 43A, LT-02300 Vilnius, Litovio (Lithuania)
3. Identiga kodo de ricevonta organizaĵo (de TEĴA): 302290854
4. Titolo de priserva banko: Swedbank AB
5. Adreso de nia banko: Savanoriu pr. 19, Vilnius LT-03502
6. Numero de nia banka konto: LT74 7300 0101 1337 9793.
7. SWIFT kodo (BIC): HABALT22
8. Celo de pago: por membrokarto

Samideane via,
Vytautas Šilas
Ĝenerala sekretario de TEĴA,
Vilnius, la 26-an de majo 2009

Kampanjo ĉirkaŭ la UK 2009

La gazetaro malofte raportas pri Esperanto, kaj kiam ili raportas, plurfoje ili raportas mise, kvazaŭ Esperanto estus io fuŝa, antikveca, mokinda.

Inter aliaj misaj informoj, ni legas ke Esperanto estas mortinta lingvo, kiun neniu parolas, ke Esperanto ne sukcesis iĝi la sola lingvo parolata en la mondo, ktp. Esperantistoj reagas al tiuj misaj raportoj por korekti la misinformojn, sed niaj reagoj ne atingas ĉiujn legintojn de la originaj raportoj.

La propedeŭtikeco, la paciga celo, la belstilo, precizeco kaj facileco de la lingvo, ŝajne ne estas interesaj faktoj publikindaj, laŭ la redaktoroj.

Sed estas interesa kaj raportinda fakto, kiu povus vekigi la intereson de la gazetaro de via regiono. Tio estas la fakto ke samlandano via vojaĝos eksterlanden al internacia kongreso, kie miloj da homoj el cento da landoj diskutos plurajn temojn, en unusola lingvo komprenata de ĉiuj.

Dum sia marta kunsido la estraro de UEA aprobis, ke estu restarigita la gazetara informkampanjo ĉirkaŭ la UK, kiun antau kelkaj jaroj sukcese realigis Brusela Komunik-Centro.

Ni bezonas la kunlaboron de ĉiuj esperantistoj. Tiel vi povos helpi nin:

- plusendi tiun mesaĝon kaj varbi kunlaborantojn;
- proponi efikajn manierojn realigi tiun kampanjon;
- kolekti datumojn pri lokaj ĵurnaloj;
- traduki modelajn gazetarajn komunikojn al via gepatra lingvo;
- sendi tiujn komunikojn al la loka gazetaro;
- kontroli la aperigon de artikoloj pri la UK.

Se vi povas helpi nin, bonvolu kontakti:

Barbara Pietrzak
ĜS de UEA, estrarano pri informado
<abpietrzak (ĉe) yahoo.com>

kun kopio al <emilio.cid (ĉe) uol.com.br>

Dankon,

Emilio Cid
San-Paŭlo
Brazilo

La Ondo prezentas gravajn Esperanto-gazetojn

Ĉi-jare en la kleriga rubriko “Nia trezoro” de la internacia magazino La Ondo de Esperanto aperas prezentoj de aparte gravaj Esperanto-gazetoj.

Post artikoloj pri la unua Esperanto-gazeto La Esperantisto (kies unua numero ornamas la kapbildon de nia retejo) kaj pri la ĵus centjariĝinta La Ondo de Esperanto, en la marta kajero de La Ondo oni povas legi pri Lingvo Internacia – legenda (kaj leg-enda) gazeto, kiu ekaperis en decembro 1895. La tekston de Aleksander Korĵenkov garnas la artikoleto “La esperantista popolo” (majo 1910) de Théophile Cart, la plej sukcesa redaktoro de Lingvo Internacia.

En la aprila Ondo aperos artikolo pri La Revuo (1906–1914). Post la kompletigo de la serio la tekstaro aperos broŝurforme. Ĉiuj prezentoj estas legeblaj en la novaĵ-rubriko de la retejo de La Ondo.

Rektaj adresoj al la artikoloj:

TEĴA superis 100 membrojn

Laŭ la stato de la 5-a de marto 2009 Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio havas sume 105 membrojn el 38 landoj. Plej multajn membrojn havas Pollando (12), sur la dua loko estas Litovio (11) kaj sur la tria Germanio (8). Ĉi-sube legeblas laŭlanda statistiko. La kompletan liston povas vidi membroj de TEĴA, post kiam ili registriĝis en nia retejo.

Aŭstralio – 2
Aŭstrio – 1
Barato - 1
Belgio – 1
Brazilo – 1
Britio – 2
Bulgario – 2
Ĉeĥio – 1
Ĉinio – 5 (el tiuj 2 en Tajvano)
Danio – 4
Estonio – 1
Finnlando – 2
Francio – 3
Germanio – 8
Hispanio – 3
Hungario – 2
Irano – 2
Italio – 1
Japanio – 1
Kroatio – 5
Kubo – 1
Latvio – 3
Litovio – 11
Luksemburgio – 2
Meksiko – 1
Nederlando – 3
Nepalo – 1
Norvegio – 1
Pakistano – 1
Pollando – 12
Rusio – 7
Serbio – 2
Slovakio – 1
Svedio – 6
Svislando – 2
Ukrainio – 2
Usono – 2

TEĴA oficiale registrita

Post longa klopodado en la fino de decembro 2008 Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio estis oficiale registrita en Litovio. TEĴA estas la unua internacia organizaĵo, kiu havas sian ĉefsidejon en Litovio. Tiu specifaĵo prokrastis la registradon, ĉar ĝis nun ekzistis precedentoj nur pri registrado de filioj de jam jure ekzistantaj internaciaj organizaĵoj kun ĉefsidejo aliloke.

Plia kaŭzo de la prokrasto estis problemo pri jura adreso de la asocio. La efektiva sidejo de TEĴA en la oficejo de Litova Esperanto-Asocio en Vilno ne estis akceptita, ĉar daŭras jura proceso pri disputo rilata al la posedo de la ejo. Grava municipa oficisto opinias, ke la ejo estis donita al LEA nur por provizora uzo, kaj ke ĝi devas esti liberigita.

Kvankam Litova Esperanto-Asocio gajnis la proceson en la unua instanco, la sekva instanco renversis la decidon, kaj la fina decido povas ankoraŭ longe daŭri. Tial oni unue provis uzi la adreson de la sidejo de LEA en Kaunas, sed montriĝis, ke tiu ejo pro financaj kaŭzoj formale estas posedata de la municipo, kaj ankaŭ ĝin sekve ne eblas uzi kiel juran sidejon de TEĴA. Fine oni trovis taŭgan formalan juran adreson ĉe alia oficejo en Vilno.

Poste montriĝis necesa havigi al notario kopiojn de la pasportoj de ĉiuj fondantaj estraranoj. Fine la 18-an de decembro la Ŝtata registra centro de Litovio registris en Registro de juraj personoj Tutmondan Esperantistan Ĵurnalistan Asocion kaj donis al ĝi la entreprenan kodon 302290854. La atestilo pri la registriĝo estis transdonita al TEĴA la 22-an de decembro.

Helpe de tiu atestilo TEĴA nun povas mendi oficialan stampilon, helpe de la stampilo malfermi bankkonton, kaj poste jam eblos produkti la planatajn membrokartojn.

Laŭ la prognozo de la sekretario la membrokvanto de TEĴA devis ĝis la jarŝanĝo atingi triciferan numeron, sed tiu prognozo ne plene realiĝis. TEĴA nun unuigas entute 95 ĵurnalistojn el 38 landoj.

Membra ensaluto

Teknika subteno, redaktado, administrado: Dmitrij Ŝevĉenko kaj Anna Striganova

© 2008-2012 TEĴA