Iniciatoj kaj sinproponoj bonvenas

Antaŭ unu jaro en Vilno, dum la unua mondkongreso de esperantistaj ĵurnalistoj kun pli ol 180 aliĝintoj el 37 landoj, estis iniciatita la refondo de Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio TEĴA. Formale la asocio estis refondita en Roterdamo, en julio 2008. En Roterdamo estis ankaŭ aprobita la nova statuto de TEĴA.

Nun eblas mendi la membrokarton de TEĴA

La firmao, kiu okupiĝas pri nia membrokarto, faris lastajn ŝanĝojn responde al rimarkoj, faritaj de niaj estraranoj. Finfine venis la ŝtupo, kiam ĝi produktos la unuajn 10-20 mebrokartojn. La unuaj (n-roj 003 – 020) estos liveriraj al tiuj, kiuj unuaj:

- Plenigos la retan mendilon kaj alŝutos sian foton, (en formato JPG, ne malpli ol 0,6 Mb aŭ 1300x980 bilderoj)

- Enpagos 10 € al banka konto de TEĴA. La sumo 10 € devus plene kovri la produktadon kaj registritan sendon de la karto (se ne necesos sendi, la resto iom plenigos la Asocian kason). Por malgrandigi bankkostojn estas rekomendinde, ke kelkaj samlandaj TEĴA-anoj sendu la pagon kune).

Kartojn de UK-anoj, anstataŭ sendi perpoŝte, mi volus venigi al la Bjalistoka UK, por disdono tie. Ili do nur antaŭmendu la kartojn, sed pagu surloke, en UK.

NIAJ BANKAJ DATENOJ
1. Titolo de ricevonta organizaĵo: Tutmonda Esper- Ĵurnalista Asocio (en la fenestreton de banka formularo komputile ne eniris plena nomo de nia organizajxo, tial aperis la mallongigo Esper- anstataŭ Esperantista; en paperaj dokumentoj aperas la plena nomo)
2. Adreso de TEĴA: Jankiskiu g. 43A, LT-02300 Vilnius, Litovio (Lithuania)
3. Identiga kodo de ricevonta organizaĵo (de TEĴA): 302290854
4. Titolo de priserva banko: Swedbank AB
5. Adreso de nia banko: Savanoriu pr. 19, Vilnius LT-03502
6. Numero de nia banka konto: LT74 7300 0101 1337 9793.
7. SWIFT kodo (BIC): HABALT22
8. Celo de pago: por membrokarto

Samideane via,
Vytautas Šilas
Ĝenerala sekretario de TEĴA,
Vilnius, la 26-an de majo 2009

Kampanjo ĉirkaŭ la UK 2009

La gazetaro malofte raportas pri Esperanto, kaj kiam ili raportas, plurfoje ili raportas mise, kvazaŭ Esperanto estus io fuŝa, antikveca, mokinda.

Inter aliaj misaj informoj, ni legas ke Esperanto estas mortinta lingvo, kiun neniu parolas, ke Esperanto ne sukcesis iĝi la sola lingvo parolata en la mondo, ktp. Esperantistoj reagas al tiuj misaj raportoj por korekti la misinformojn, sed niaj reagoj ne atingas ĉiujn legintojn de la originaj raportoj.

La propedeŭtikeco, la paciga celo, la belstilo, precizeco kaj facileco de la lingvo, ŝajne ne estas interesaj faktoj publikindaj, laŭ la redaktoroj.

Sed estas interesa kaj raportinda fakto, kiu povus vekigi la intereson de la gazetaro de via regiono. Tio estas la fakto ke samlandano via vojaĝos eksterlanden al internacia kongreso, kie miloj da homoj el cento da landoj diskutos plurajn temojn, en unusola lingvo komprenata de ĉiuj.

Dum sia marta kunsido la estraro de UEA aprobis, ke estu restarigita la gazetara informkampanjo ĉirkaŭ la UK, kiun antau kelkaj jaroj sukcese realigis Brusela Komunik-Centro.

Ni bezonas la kunlaboron de ĉiuj esperantistoj. Tiel vi povos helpi nin:

- plusendi tiun mesaĝon kaj varbi kunlaborantojn;
- proponi efikajn manierojn realigi tiun kampanjon;
- kolekti datumojn pri lokaj ĵurnaloj;
- traduki modelajn gazetarajn komunikojn al via gepatra lingvo;
- sendi tiujn komunikojn al la loka gazetaro;
- kontroli la aperigon de artikoloj pri la UK.

Se vi povas helpi nin, bonvolu kontakti:

Barbara Pietrzak
ĜS de UEA, estrarano pri informado
<abpietrzak (ĉe) yahoo.com>

kun kopio al <emilio.cid (ĉe) uol.com.br>

Dankon,

Emilio Cid
San-Paŭlo
Brazilo

La Ondo prezentas gravajn Esperanto-gazetojn

Ĉi-jare en la kleriga rubriko “Nia trezoro” de la internacia magazino La Ondo de Esperanto aperas prezentoj de aparte gravaj Esperanto-gazetoj.

Post artikoloj pri la unua Esperanto-gazeto La Esperantisto (kies unua numero ornamas la kapbildon de nia retejo) kaj pri la ĵus centjariĝinta La Ondo de Esperanto, en la marta kajero de La Ondo oni povas legi pri Lingvo Internacia – legenda (kaj leg-enda) gazeto, kiu ekaperis en decembro 1895. La tekston de Aleksander Korĵenkov garnas la artikoleto “La esperantista popolo” (majo 1910) de Théophile Cart, la plej sukcesa redaktoro de Lingvo Internacia.

En la aprila Ondo aperos artikolo pri La Revuo (1906–1914). Post la kompletigo de la serio la tekstaro aperos broŝurforme. Ĉiuj prezentoj estas legeblaj en la novaĵ-rubriko de la retejo de La Ondo.

Rektaj adresoj al la artikoloj:

TEĴA superis 100 membrojn

Laŭ la stato de la 5-a de marto 2009 Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio havas sume 105 membrojn el 38 landoj. Plej multajn membrojn havas Pollando (12), sur la dua loko estas Litovio (11) kaj sur la tria Germanio (8). Ĉi-sube legeblas laŭlanda statistiko. La kompletan liston povas vidi membroj de TEĴA, post kiam ili registriĝis en nia retejo.

Aŭstralio – 2
Aŭstrio – 1
Barato - 1
Belgio – 1
Brazilo – 1
Britio – 2
Bulgario – 2
Ĉeĥio – 1
Ĉinio – 5 (el tiuj 2 en Tajvano)
Danio – 4
Estonio – 1
Finnlando – 2
Francio – 3
Germanio – 8
Hispanio – 3
Hungario – 2
Irano – 2
Italio – 1
Japanio – 1
Kroatio – 5
Kubo – 1
Latvio – 3
Litovio – 11
Luksemburgio – 2
Meksiko – 1
Nederlando – 3
Nepalo – 1
Norvegio – 1
Pakistano – 1
Pollando – 12
Rusio – 7
Serbio – 2
Slovakio – 1
Svedio – 6
Svislando – 2
Ukrainio – 2
Usono – 2

TEĴA oficiale registrita

Post longa klopodado en la fino de decembro 2008 Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio estis oficiale registrita en Litovio. TEĴA estas la unua internacia organizaĵo, kiu havas sian ĉefsidejon en Litovio. Tiu specifaĵo prokrastis la registradon, ĉar ĝis nun ekzistis precedentoj nur pri registrado de filioj de jam jure ekzistantaj internaciaj organizaĵoj kun ĉefsidejo aliloke.

Plia kaŭzo de la prokrasto estis problemo pri jura adreso de la asocio. La efektiva sidejo de TEĴA en la oficejo de Litova Esperanto-Asocio en Vilno ne estis akceptita, ĉar daŭras jura proceso pri disputo rilata al la posedo de la ejo. Grava municipa oficisto opinias, ke la ejo estis donita al LEA nur por provizora uzo, kaj ke ĝi devas esti liberigita.

Kvankam Litova Esperanto-Asocio gajnis la proceson en la unua instanco, la sekva instanco renversis la decidon, kaj la fina decido povas ankoraŭ longe daŭri. Tial oni unue provis uzi la adreson de la sidejo de LEA en Kaunas, sed montriĝis, ke tiu ejo pro financaj kaŭzoj formale estas posedata de la municipo, kaj ankaŭ ĝin sekve ne eblas uzi kiel juran sidejon de TEĴA. Fine oni trovis taŭgan formalan juran adreson ĉe alia oficejo en Vilno.

Poste montriĝis necesa havigi al notario kopiojn de la pasportoj de ĉiuj fondantaj estraranoj. Fine la 18-an de decembro la Ŝtata registra centro de Litovio registris en Registro de juraj personoj Tutmondan Esperantistan Ĵurnalistan Asocion kaj donis al ĝi la entreprenan kodon 302290854. La atestilo pri la registriĝo estis transdonita al TEĴA la 22-an de decembro.

Helpe de tiu atestilo TEĴA nun povas mendi oficialan stampilon, helpe de la stampilo malfermi bankkonton, kaj poste jam eblos produkti la planatajn membrokartojn.

Laŭ la prognozo de la sekretario la membrokvanto de TEĴA devis ĝis la jarŝanĝo atingi triciferan numeron, sed tiu prognozo ne plene realiĝis. TEĴA nun unuigas entute 95 ĵurnalistojn el 38 landoj.

Dokumentoj de TEĴA transdonitaj por registriĝo

La 2-an de oktobro en la ankoraŭ neoficiala sidejo de TEĴA en Vilno kunvenis deko da litovaj esperantistoj-ĵurnalistoj. Oni pritraktis la kontaktojn de TEĴA kun Litova Ĵurnalista Asocio kaj Litova Esperantista Ĵurnalista Asocio kaj informiĝis pri lastaj okazaĵoj ĉirkaŭ la asocio.

Oni eksciis, ke la dokumentoj de TEĴA (la Statuto kaj la Protokolo de la fonda – fakte refonda – kunveno) ĵus estis transdonitaj al Litova Notaria Kortumo, kiu konsentis okupiĝi pri la enregistraj aferoj.

Momente TEĴA havas jam 94 membrojn el 38 landoj. La lastaj aliĝoj estis du el Germanio kaj unu el Pakistano (nova lando). Povas estis, ke ankoraŭ ĉi-jare la asocio povos gratule akcepti sian 100-an membron.

TEĴA principe interkonsentis kun kompetenta entrepreno pri nemultekosta, sed bonkvalita produktado de membrokarto kun persona foto. La membrokarto dorsflanke enhavos la nomon de nia organizaĵo krom Esperanto ankaŭ en ĉiuj oficialaj lingvoj de UN.

Ĉiuj membroj de TEĴA, kiuj deziros ricevi la membrokarton devos sendi al la sekretario sian foton en elektronika formo kaj antaŭpagi la karton. Tamen ne eblas mendi la karton, antaŭ ol estos preta la definitiva emblemo de TEĴA, kaj la asocio havos bankan konton - do nur post la oficiala registriĝo de la asocio.

Pri la fasonado de la emblemo de TEĴA konsentis senpage okupiĝi la Arta Akademio de la havenurbo Klajpeda. Oktobre okazos studenta konkurso pri la emblemo.

Lige al la Europa tago de lingvoj la prezidanto de TEĴA, Audrys Antanaitis, en sia radioelsendo Avilys (Abelujo) dum pli ol duonhoro paroligis ĉefon de la universitata katedro pri instruado de litova lingvo d-rino Meilute Ramoniene kaj Vytautas Šilas (kiel redaktoro de Litova Stelo) pri la litova lingvo kaj instruado de fremdaj lingvoj. Estis okazo prezenti Esperanton kaj rekomendi la ideon, ke la unua fremdlingvo estu ne la angla, kiel nun, sed Esperanto.

TEĴA atingis 90 membrojn

La 1-an de aŭgusto 2008 en TEĴA membras jam 90 personoj el 37 landoj. Plej multaj membroj estas en Pollando (11) kaj Litovio (same 11). En Rusio estas 7 membroj, en Germanio kaj Svedio po 6. La kompleta laŭlanda listo aperas ĉi-sube.

TEĴA
mebro-statistiko
Stato: la 1an de aŭgusto 2008

1. Aŭstralio – 1
2. Aŭstrio – 1
3. Belgio – 1
4. Brazilo – 2
5. Britio – 2
6. Bulgario – 1
7. Ĉeĥio – 1
8. Ĉinio – 3
9. Danio – 4
10. Estonio – 1
11. Finnlando – 1
12. Francio – 3
13. Germanio – 6
14. Hinda Unio – 1
15. Hispanio – 3
16. Hungario – 2
17. Irano – 1
18. Italio – 1
19. Japanio – 1
20. Kroatio – 4
21. Kubo – 1
22. Latvio – 3
23. Litovio – 11
24. Luksemburgio – 2
25. Meksiko – 1
26. Nederlando – 3
27. Nepalo – 1
28. Norvegio – 1
29. Pollando – 11
30. Rusio – 7
31. Serbio -2
32. Slovakio – 1
33. Svedio – 6
34. Svislando – 2
35. Tajvano – 1
36. Ukrainio – 2
37. Usono – 2

Sume: 90 membroj el 37 landoj

Ĝenerala sekretario de TEĴA

Vytautas Šilas

Membrokunveno aprobis la novan statuton de TEĴA

La ĝenerala (formale fonda) kunveno de TEĴA okazis dum la universala kongreso en Roterdamo la 21-an kaj 22-an de julio. Dum la unua kunventago ĉeestis iom pli ol dudek membroj de la asocio, dum la dua kunventago iom malpli ol dudek. (Precizaj ciferoj aperos en la protokolo, kiu ankoraŭ esas preparata.)

Ĝenerala kunveno en Roterdamo

Dum la Roterdama UK okazos du kunsidoj de la ĝenerala kunveno de TEĴA. La unua: la 21-an de julio (lunde) je 16.30-18.00 en salono Privat. La dua: la 22-an de julio (marde) je 17.15-18.00 en salono Cseh. Mi tre invitas ĉiujn membrojn aktive partopreni la kunsidojn. Sube estas la tagordo de la kunveno.Audrys Antanaitis
Prezidanto de TEĴA


Tagordo de ĝenerala (fonda) kunveno de TEĴA

  1. Informo pri decidoj de Vilna ĵurnalista kongreso kaj agado de elektita estraro.
  2. Akcepto de la Statuto de TEĴA.
  3. Konfirmo de la estraro de TEĴA kaj elekto de vicprezidanto de TEĴA.
  4. Akcepto de la reglamento de TEĴA.
  5. Financaj demandoj.
  6. Proponoj pri membrokarto de TEĴA-ano.
  7. Proponoj pri emblemo de TEĴA.
  8. Rekomendoj por la unua agadjaro de TEĴA kiel jura persono.
  9. Kromaj demandoj.

Membra ensaluto

Teknika subteno, redaktado, administrado: Dmitrij Ŝevĉenko kaj Anna Striganova

© 2008-2012 TEĴA